Föredragningslistor

Nedan finns det valda sammanträdets ärenden. Om en sammanställd föredragningslista finns tillgänglig, kan du öppna den genom att klicka på Sammanställd lista (pdf)-länken. Du kan också öppna enskilda ärenden genom att klicka på ärendets rubrik.

Om det finns två versioner av ärendedokumentet, går det tillgängliga i html-format att öppna genom att klicka på rubriken. PDF-versionen öppnas genom att klicka på (PDF) länken efter rubriken.

Om ett ärende har tillhörande bilagor finns de under st. länken vid varje ärende.

Föredragningslistan är inte längre till påseende i publiceringen
« Tillbaka