Tweb-publicering - hjälp

Användning med Windows PC och olika webbläsare

Det går att bläddra i listorna med olika webbläsare, tex. Internet Explorer eller Firefox.

Säkerhetsinställningar i läsarna kan stoppa nedladdning och öppning av dokumenten.
Om så sker, kontrollera inställningarna.

För att bläddra i föredragningslistor, protokoll och bilagor behöver ni Word, Excel och ett pdf-program. Om ni saknar dessa prorgam, går det att ladda ner gratis läsprogram från länkarna nedan.

Läsprogram för Word-dokument går att ladda ner från Microsoft. Sök på Word viewer:
http://www.microsoft.com/downloads/

Läsprogram för Excel-filer går att ladda ner från Microsoft. Sök på Excel viewer:
http://www.microsoft.com/downloads/

Läsprogram för Pdf-filer hittar du här:
http://get.adobe.com/reader/

Användning på mobila enheter

Tweb-publicering går att använda på olika mobila enheter, tex. telefoner och surfplattor.

Öppning av filerna sker på olika sätt i olika enheter, beroende på operativsystem och webbläsare. Ofta sker det genom att "långtrycka" på länken och öppna dokumentet i ny flik.

Om ni inte får upp texterna eller bilagorna, bekanta er med manualen för enheten om hur man skall öppna olika typer av filer.

Sökning i föredragningslista

Med Tweb-publicering kan du söka i föredragningslistor:

Sökning på organ och sammanträdesdatum:

Du kan söka föredragningslistor på organ och ytterligare på sammanträdesdatum.
 • Välj Föredragningslistor i menyn
 • Välj önskat organ och eventuell sammanträdesdatumintervall. Klicka på Sök sammanträden -knappen.
 • Föredragningslistans ärenden får du fram genom att klicka på önskat sammanträdesdatum.
 • Du kan välja ärendet genom att klicka på dess rubrik.
 • Bilagorna finns bakom länken antalet bilagor.

Sökning på organ, söktext och sammanträdesdatum:

Du kan söka med ordsökning som söker i ärendens rubriker.
 • Välj Föredragningslistor i menyn
 • Välj organ i listan och skriv in sökordet i fältet Söktext (minst 3 tecken, högst 20 tecken). Du kan även begränsa sökningen med sammanträdesdatum. Tryck på Sök ärende -knappen.
 • Du får fram en förteckning över Föredragningslista/ärende. Om du klickar på datumet får du fram hela föredragningslistan samt en länk till protokollet.
 • Du kan öppna ärendet genom att klicka på rubriken.
 • Du kan öppna bilagorna genom att klicka på antalet bilagor i kolumn Bilagor.
Du kan gå tillbaka med webbläsarens Bakåt -knapp

Sökning i protokoll

Med Tweb-publicering kan du söka i ärenden på protokollen

Sökning på organ och sammanträdesdatum:

Du kan söka protokoll på organ och ytterligare på sammanträdesdatum.
 • Välj Protokoll i menyn
 • Välj önskat organ och eventuell sammanträdesdatumintervall. Klicka på Sök sammanträden -knappen.
 • Du får fram protokollet genom att klicka på önskat sammanträdesdatum.
 • Du kan välja ärendet genom att klicka på dess rubrik.
 • Bilagorna finns bakom länken antalet bilagor.

Sökning på organ, söktext och sammanträdesdatum:

Du kan söka med ordsökning som söker i ärendens rubriker.
 • Välj Protokoll i menyn
 • Välj organ i listan och skriv in sökordet i fältet Söktext (minst 3 tecken, högst 20 tecken). Du kan även begränsa sökningen med sammanträdesdatum. Tryck på Sök ärende -knappen.
 • Du får fram en förteckning över Protokoll/ärende. Om du klickar på datumet får du fram sammanträdets protokoll.
 • Du kan öppna ärendet genom att klicka på rubriken.
 • Protokollet bilagor finns bakom länken antalet bilagor.
Du kan gå tillbaka med webbläsarens Bakåt -knapp

Sökning i Kungörelser

Med Tweb-publicering kan du bläddra i kungörelser

 • Välj Kungörelser i menyn
 • Du kan öppna ärendet genom att klicka på Ärende.
 • Du ser ärendets grunduppgifter samt antal bilagor. Bilagorna öppnas med länken Bilagor. Du kan öppna bilagan genom att klicka på dess rubrik.


Version 4.3.0 Tweb-publicering 13.12.2018