Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
1.7.2022 - 21.7.2022 Val av entreprenör för utföring av takarbeten och väggmålning i styrelserummet
Urakoitsijan valinta hallituksen kokoushuoneen kattotöiden ja seinien maalaukseen
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
1.7.2022 - 21.7.2022 Val av företag för att utföra värdering av kommunens fastigheter
Päätös yrityksen valinnasta toteuttamaan kunnan kiinteistöjen arviointi
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
1.7.2022 - 8.8.2022 Offentlig kungörelse om anmälningsbeslut enligt 115 d § miljöskyddslagen, djurstall på lägenhet 288-411-15-64, Småbönders
Julkinen kuulutus ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisesta ilmoituspäätöksestä, eläinsuoja tilalla 288-411-15-64, Småbönders
Karin Björkgård, miljövårdssekreterare / ympäristönsuojelusihteeri Miljö - Ympäristö 1
1.7.2022 - 8.8.2022 Offentlig kungörelse om miljötillståndsbeslut enligt 27 § miljöskyddslagen, djurstall på lägenhet 288-401-110-8, Kronoby
Julkinen kuulutus ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupapäätöksestä, eläinsuoja tilalla 288-401-110-8, Kruunupyy
Karin Björkgård, miljövårdssekreterare / ympäristönsuojelusihteeri Miljö - Ympäristö 1
30.6.2022 - 15.7.2022 Rakennustarkastajan ilmoitus 30.6.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
30.6.2022 - 15.7.2022 Byggnadsinspektörens meddelande 30.6.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Val av vikarierande ekonomi- och personalchef
Vs. talous- ja henkilöstöjohtajan valinta
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Anställning av barnskötare i Solrosens daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Anställning av barnskötare i Solrosens daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Anställning av barnskötare i Solrosens daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Anställning av vikarierande lärare inom småbarnspedagogik vid Solrosens daghem
Varhaiskasvatuksen opettajan sijaisen palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Anställning av vikarierande barnskötare inom småbarnspedagogik vid Näckrosens daghem
Varhaiskasvatuksen lastenhoitajan sijaisen palkkaaminen Näckrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Anställning av gruppassistent till Solrosens daghem
Ryhmäavustajan palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Anställning av barnskötare vid Solrosens daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Anställning av vikarierande lärare vid Solrosens daghem
Opettajan sijaisen palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Anställning av vikarierande lärare vid Näckrosens daghem
Opettajan sijaisen palkkaaminen Näckrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Anställning av tf. barnskötare vid Kvarnbo daghem
Vt. lastenhoitajan palkkaaminen Kvarnbon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 18.7.2022 Anställning av vikarierande lärare vid Solrosens daghem
Opettajan sijaisen palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.6.2022 - 4.8.2022 Offentlig kungörelse om anmälningsbeslut enligt 118 § miljöskyddslagen, Gamlakarleby Flygklubb r.f.
Julkinen kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituspäätöksestä, Kokkolan Ilmailukerho ry
Karin Björkgård, miljövårdssekreterare / ympäristönsuojelusihteeri Miljö - Ympäristö 2
23.6.2022 - 11.7.2022 Rakennustarkastajan ilmoitus 23.6.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
23.6.2022 - 11.7.2022 Byggnadsinspektörens meddelande 23.6.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
22.6.2022 - 12.7.2022 Korttidsanställning av extra resurs till ekonomikansliet
Lyhytaikaisen lisäresurssin palkkaaminen talousosastolle
Pamela Kjellman, Ekonomichef Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
21.6.2022 - 11.7.2022 Beslut om förköpsrätt vid fastighetsöverlåtelser
Päätös etuosto-oikeudesta kiinteistönluovutuksissa
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 1
21.6.2022 - 11.7.2022 Anställning av tf. barnskötare i Solrosens förskola
Vs. lastenhoitajan palkkaaminen Solrosenin esikouluun
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
21.6.2022 - 11.7.2022 Anställning av tf. gruppassistent i Solrosens förskola
Vs. ryhmäavustajan palkkaaminen Solrosenin esikouluun
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
16.6.2022 - 6.7.2022 Godkännande av räkningar på tekniska sektorn
Laskujen hyväksyminen teknisellä sektorilla
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
15.6.2022 - 5.7.2022 Anställning av tf. gruppassistent i Solrosens daghem
Vs. ryhmäavustajan palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
15.6.2022 - 5.7.2022 Anställning av vikarie för poolbarnskötare, Sjöglimtens daghem
Pooltoimen lastenhoitajan sijaisen palkkaaminen, Sjöglimtenin päiväkoti
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
15.6.2022 - 5.7.2022 Anställning av timlärare inom specialundervisning samt projektanställning
Erityisopetuksen tuntiopettajan palkkaaminen
Ida Kronholm, tf. bildningschef / vt. sivistystoimenjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
15.6.2022 - 5.7.2022 Anställning av tf. barnskötare i Sjöglimtens daghem/Liljans förskola
Vt. lastenhoitajan palkkaaminen Sjöglimtenin päiväkotiin/Liljan esikouluun
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
15.6.2022 - 5.7.2022 Anställning av tf. lärare inom småbarnspedagogik i Solrosens daghem
Varhaisopetuksen vt. opettajan palkkaaminen, Solrosenin päiväkoti
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
4.3.2022 - 14.10.2022 Uppbåd 2022
Kutsunnat 2022
Österbottens regionalbyrå - Pohjanmaan aluetoimisto Övrigt - Muut 0
14.1.2022 - 14.11.2022 Kommunfullmäktiges preliminära sammanträdestidtabell 2022
Kunnanvaltuuston alustava kokousaikataulu 2022
Marika Hagnäs, Kommunfullmäktiges ordförande - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Övrigt - Muut 0