Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
18.10.2021 - 2.11.2021 Rakennustarkastajan ilmoitus 18.10.2021 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
18.10.2021 - 2.11.2021 Byggnadsinspektörens meddelande 18.10.2021 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
18.10.2021 - 24.11.2021 Tillstånd att lösa in område för naturskyddsändamål
Lupa alueen lunastamiseen luonnonsuojelutarkoituksiin
NTM-centralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 0
8.10.2021 - 25.10.2021 Rakennustarkastajan ilmoitus 8.10.2021 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
8.10.2021 - 25.10.2021 Byggnadsinspektörens meddelande 8.10.2021 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
24.9.2021 - 25.10.2021 Utkast till delgeneralplan samt detaljplan för gruvområden, Keliber Oy
Luonnos louhosalueiden osayleiskaavasta sekä asemakaavasta, Keliber Oy
Dan Stenlund, Planläggare Planläggning - Kaavoitus 8
15.3.2021 - 4.11.2021 Uppbåd 2021
Kutsunnat 2021
Österbottens regionalbyrå - Pohjanmaan aluetoimisto Övrigt - Muut 0
3.2.2021 - 15.11.2021 Kommunfullmäktiges preliminära sammanträdestidtabell 2021
Kunnanvaltuuston alustava kokousaikataulu 2021
Bengt-Johan Skullbacka Kallelse - Kutsu 0