Kungörelser

Här visas de nyaste kungörelserna, max 50 stycken. Du kan söka i kungörelser på kungörelsetyp eller med söktext. Till Sök i kungörelser.

Du kan öppna kungörelsen genom att klicka på Ärende. Till bilagorna kommer du genom att klicka på st. länken.

Sökresultat - första 29 ärendena (sammanlagt. 29)
Upprättad av
Kungörelsetyp
Delgivningsperiod
Ärende
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
25.6.2024 - 15.7.2024
Anställning av assistent till Solrosens förskola
Avustajan palkkaaminen Solrosenin esikouluun
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
25.6.2024 - 15.7.2024
Anställning av socionom till Solrosens daghem
Sosionomin palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Hanna Sandstedt, byggnadsinspektör/rakennustarkastaja
24.6.2024 - 9.7.2024
Rakennustarkastajan ilmoitus 24.6.2024
Hanna Sandstedt, byggnadsinspektör/rakennustarkastaja
24.6.2024 - 9.7.2024
Byggnadsinspektörens meddelande 24.6.2024
Patricia Svarvar, teknisk chef/tekninen johtaja
24.6.2024 - 15.7.2024
Inköp inom tekniska sektorn: förnyande av Slottebo daghems kök
Teknisen sektorin hankinta: Slottebon päiväkodin keittiön uusiminen
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
24.6.2024 - 15.7.2024
Anställning av lärare inom småbarnspedagogik och förskola
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan palkkaaminen
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
24.6.2024 - 15.7.2024
Val av barnskötare till Solrosens daghem
Lastenhoitajan valinta Solrosenin päiväkotiin
Patricia Svarvar, teknisk chef/tekninen johtaja
24.6.2024 - 15.7.2024
Inköp inom tekniska sektorn: Upphandling av solpaneler till Kronoby idrottshall
Teknisen sektorin hankinta: Aurinkopaneelit Kruunupyyn urheiluhallille
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
24.6.2024 - 15.7.2024
Anställning av barnskötare till Slottebo daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Slottebon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
24.6.2024 - 15.7.2024
Anställning av barnskötare till Kvarnbo daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Kvarnbon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
24.6.2024 - 15.7.2024
Anställning av barnskötare till Kvarnbo daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Kvarnbon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
24.6.2024 - 15.7.2024
Anställning av barnskötare till Kvarnbo daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Kvarnbon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
17.6.2024 - 8.7.2024
Anställning av semestervikarie som barnskötare och som lärare
Lastenhoitajan ja opettajan lomasijaisen palkkaaminen
Tukes
14.6.2024 - 22.7.2024
Beslut om ansökan om malmletningstillstånd: Keliber Technology Oy
Päätös malminetsintäluvan jatkoaikaa koskevaan hakemuksen: Keliber Technology Oy
Ida Kronholm, bildningschef / sivistystoimenjohtaja
13.6.2024 - 3.7.2024
Anställning av kanslist inom bildningssektorn
Sivistystoimen kanslistin palkkaaminen
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
13.6.2024 - 3.7.2024
Anställning av barnskötare till Näckrosens daghem samt till vikariepoolen
Lastenhoitajan palkkaaminen Näckrosenin päiväkotiin sekä sijaispooliin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
13.6.2024 - 3.7.2024
Anställning av lärare till Kvarnbo daghem
Opettajan palkkaaminen Kvarnbon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
13.6.2024 - 3.7.2024
Anställning av lärare till Slottebo daghem
Opettajan palkkaaminen Slottebon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
13.6.2024 - 3.7.2024
Val av barnskötare till Rävlyan
Lastenhoitajan valinta Rävlyaniin
Vasa förvaltningsdomstol - Vaasan hallinto-oikeus
11.6.2024 - 18.7.2024
Beslut i besvärsärende enligt miljöskyddslagen
Päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Susanne Nyberg, förvaltningschef/hallintojohtaja
11.6.2024 - 2.7.2024
Anställning av kurssekreterare
Kurssisihteerin palkkaaminen
Patricia Svarvar, teknisk chef/tekninen johtaja
10.6.2024 - 1.7.2024
Val av projektkoordinator
Projektikoordinaattorin valinta
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
10.6.2024 - 1.7.2024
Anställning av barnskötare till Slottebo daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Slottebon päiväkotiin
NTM-centralen - ELY-keskus
29.5.2024 - 28.6.2024
Meddelande om kungörelse från NTM-centralen: Förbättring av stamväg 63 Ena-Kaustby, utredningsplan
Ilmoitus ELY-keskuksen kuulutuksesta: Kt 63 Ina-Kaustinen parantaminen, yleissuunnitelma
Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus
29.5.2024 - 27.6.2024
Delgeneralplan för vindkraft vid Jolkka, Nedervetil
Jolkan tuulivoimaosayleiskaava, Alaveteli

Bilagor: 2 st.
Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus
29.5.2024 - 27.6.2024
Ny detaljplan under uppgörande, Västeråkersleden
Uusi asemakaava on tekeillä, Länsipellonraitti

Bilagor: 5 st.
Kommunfullmäktiges ordförande - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
24.5.2024 - 11.11.2024
Kommunfullmäktiges preliminära sammanträdestidtabell för resten av 2024
Kunnanvaltuuston alustava kokousaikataulu loppuvuodelle 2024
Karin Björkgård, miljövårdssekreterare / ympäristönsuojelusihteeri
23.5.2024 - 1.7.2024
Ansökan om miljötillstånd för demonteringsverksamhet på lägenheten 288-405-33-18, SamHile Oy, Saabgränd 15, Kronoby
Ympäristölupahakemus joka koskee purkutoimintaa tilalla 288-405-33-18, SamHile Oy, Saabinkuja 15, Kruunupyy

Bilagor: 5 st.
Österbottens regionalbyrå - Pohjanmaan aluetoimisto
26.4.2024 - 11.10.2024
Uppbåd 2024
Kutsunnat 2024

Sökning i kungörelser