Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
26.1.2023 - 15.2.2023 Inköp av bankprogram
Pankkiohjelman hankinta
Sissi Brännbacka, Personal- och Ekonomichef Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
24.1.2023 - 13.2.2023 Ekonomi- och personalchefens kompetens
Talous- ja henkilöstöjohtajan pätevyys
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
23.1.2023 - 13.2.2023 Anställning av vikarie för barnskötaren vid Näckrosens daghem
Lastenhoitajan sijaisen palkaaminen Näckosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
23.1.2023 - 13.2.2023 Anställning av deltidsvikarie för barnskötaren vid Daggkåpans förskola och kompletterande småbarnspedagogik
Lastenhoitajan osa-aikaisen sijaisen palkkaaminen Daggkåpanin esikouluun ja täydentävään varhaiskasvatukseen
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
23.1.2023 - 13.2.2023 Ibruktagning av Webropol whistleblow hanteringsmodul
Webropol whistleblow hallintamoduulin käyttöönotto
Susanne Nyberg, förvaltningschef/hallintojohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
16.1.2023 - 31.1.2023 Rakennustarkastajan ilmoitus 16.1.2023 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
16.1.2023 - 31.1.2023 Byggnadsinspektörens meddelande 16.1.2023 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
11.1.2023 - 31.1.2023 Anställning av fortbildningskoordinator inom Se barnet fortbildningsprogram
Jatkokoulutuskoordinaattorin palkkaaminen Se barnet -jatkokoulutusohjelmaan
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
11.1.2023 - 31.1.2023 Godkännande av offert för reparation av tekniken vid Sandbacka vårdcenter
Tarjouksen hyväksyminen tekniikan korjaamista varten Sandbackan hoitokeskuksessa
Patricia Svarvar, Teknisk chef Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
11.1.2023 - 31.1.2023 Godkännande av offert för Idrottshallens belysning
Tarjouksen hyväksyminen Urheiluhallin sisävalaistuksesta
Patricia Svarvar, Teknisk chef Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
9.1.2023 - 13.11.2023 Kommunfullmäktiges preliminära sammanträdestidtabell 2023
Kunnanvaltuuston alustava kokousaikataulu 2023
Marika Hagnäs, kommunfullmäktiges ordförande - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Övrigt - Muut 0
9.1.2023 - 30.1.2023 Anställning av barnskötare till Solrosens förskola och kompletterande småbarnspedagogik
Lastenhoitajan palkkaaminen Solrosenin esikouluun ja täydentävään varhaiskasvatukseen
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
9.1.2023 - 30.1.2023 Anställning av vikarierande lärare inom småbarnspedagogik till Solrosens daghem
Varhaiskasvatuksen sijaisopettajan palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
9.1.2023 - 30.1.2023 Anställning av lärare till Solrosens förskola och kompletterande småbarnspedagogik
Opettajan palkkaaminen Solrosenin esikouluun ja täydentävään varhaiskasvatukseen
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.12.2022 - 3.2.2023 Beslut enligt miljöskyddslagen och vattenlagen: Keliber Technology Oy
Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukainen päätös: Keliber Technology Oy
Regionförvaltningsverket - Aluehallintovirasto Miljö - Ympäristö 0
21.12.2022 - 27.1.2023 Tillståndsbeslut enligt miljöskyddslagen
Ympäristösuojelulain mukainen päätös
Regionförvaltningsverket - Aluehallintovirasto Miljö - Ympäristö 1