Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
21.4.2021 - 27.5.2021 Beslut enligt miljöskyddslagen, Kronoby Quality Pork Ab
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Kronoby Quality Pork Ab
Regionförvaltningsverket - Aluehallintovirasto Miljö - Ympäristö 0
21.4.2021 - 28.5.2021 Beslut enligt miljöskyddslagen; Björkens Gris Ab:s/Jonas och Mats Björk
Ympäristösuojelulain mukainen päätös; Björkens Gris Ab:n/Jonas ja Mats Björk
Regionförvaltningsverket - Aluehallintovirasto Miljö - Ympäristö 0
19.4.2021 - 3.5.2021 Val av representant i styrgruppen för projektet Kulturlandskapet Mellersta Österbotten
Keski-Pohjanmaan Kulttuurimaakunta-hankkeen ohjausryhmän edustajan valinta
Ulf Stenman, T.f. kommundirektör Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
13.4.2021 - 28.4.2021 Rakennustarkastajan ilmoitus 13.4.2021 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
13.4.2021 - 28.4.2021 Byggnadsinspektörens meddelande 13.4.2021 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
12.4.2021 - 27.4.2021 Rakennustarkastajan ilmoitus 12.4.2021 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
12.4.2021 - 27.4.2021 Byggnadsinspektörens meddelande 12.4.2021 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
12.4.2021 - 3.5.2021 Tillsättning av en referensgrupp
Viiteryhmän asettaminen
Ulf Stenman, T.f. kommundirektör Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
12.4.2021 - 3.5.2021 Veterandagen 2021
Veteraanipäivä 2021
Ulf Stenman, T.f. kommundirektör Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
31.3.2021 - 30.4.2021 Miljökonsekvensbeskrivning, som gäller utvidgning av litiumprovinsen i Mellersta Österbotten
Ympäristövaikutusten arviointiselostus, koskien Keski-Pohjanmaan litiumprovinssin laajennusta
NTM-centralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 0
30.3.2021 - 28.4.2021 Offentlig kungörelse gällande anmälan enligt 115 a § miljöskyddslagen, djurstall på lägenheten Vestö 288-401-23-115
Julkinen kuulutus ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta, eläinsuoja tilalla Vestö 288-401-23-115
Karin Björkgård, Miljövårdssekreterare Miljö - Ympäristö 1
26.3.2021 - 26.4.2021 Offentlig kungörelse om marktäktstillståndsansökan, Huldén & Söner Ab, Fiskpotten 288-406-32-7
Julkinen kuulutus maa-aineslupahakemuksesta, Huldén & Söner Oy, Fiskpotten 288-406-32-7
Karin Björkgård, Miljövårdssekreterare Miljö - Ympäristö 0
15.3.2021 - 4.11.2021 Uppbåd 2021
Kutsunnat 2021
Österbottens regionalbyrå - Pohjanmaan aluetoimisto Övrigt - Muut 0
4.2.2021 - 14.5.2021 Samråd om förslaget till åtgärdsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2022-2027
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi vuosille 2022-2027
NTM-centralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 0
3.2.2021 - 15.11.2021 Kommunfullmäktiges preliminära sammanträdestidtabell 2021
Kunnanvaltuuston alustava kokousaikataulu 2021
Bengt-Johan Skullbacka Kallelse - Kutsu 0
2.11.2020 - 14.5.2021 Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen och förordningen om vattenvårdsförvaltning
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä
NTM-centralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 0