Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
26.5.2023 - 15.6.2023 Val av barnskötare till Solrosens daghem
Lastenhoitajan valinta Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
25.5.2023 - 14.6.2023 Anställning av lärare inom småbarnspedagogik och förskola
Varhaiskasvatuksen ja esikoulun opettajan palkkaaminen
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
24.5.2023 - 13.6.2023 Anställning av tf. kurssekreterare
Vs. kurssisihteerin palkkaaminen
Susanne Nyberg, förvaltningschef/hallintojohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
23.5.2023 - 12.6.2023 Anställning av barnskötare till Solrosens daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
23.5.2023 - 12.6.2023 Anställning av barnskötare till Solrosens daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
23.5.2023 - 12.6.2023 Anställning av gruppassistent till Solrosens förskola och kompletterande småbarnspedagogik
Ryhmäavustajan palkkaaminen Solrosenin esikouluun ja täydentävään varhaiskasvatukseen
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
22.5.2023 - 6.6.2023 Apulaisrakennustarkastajan ilmoitus 22.5.2023 Hanna Sandstedt Byggande - Rakentaminen 0
22.5.2023 - 6.6.2023 Biträdande byggnadsinspektörs meddelande 22.5.2023 Hanna Sandstedt Byggande - Rakentaminen 0
22.5.2023 - 12.6.2023 Val av vaktmästare till idrottshallen i Kronoby
Kruunupyyn urheiluhallin vahtimestarin valinta
Patricia Svarvar, Teknisk chef Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
22.5.2023 - 12.6.2023 Anställning av tf. bibliotekschef
Vs. kirjastonjohtajan palkkaaminen
Susanne Nyberg, förvaltningschef/hallintojohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
22.5.2023 - 13.10.2023 Uppbåd 2023
Kutsunnat 2023
Österbottens Regionalbyrå - Pohjanmaan Aluetoimisto Övrigt - Muut 0
16.5.2023 - 14.6.2023 Meddelande om Österbottens avfallsnämnds beslut
Tiedoksianto Pohjanmaan jätelautakunnan päätöksistä
Österbottens avfallsnämnd - Pohjanmaan jätelautakunta Övrigt - Muut 2
16.5.2023 - 5.6.2023 Anställning av barnskötare till Lilla My
Lastenhoitajan palkkaaminen Lilla Myhyn
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
16.5.2023 - 5.6.2023 Val av vikarierande barnskötare till Kvarnbo daghem
Lastenhoitajan sijaisen valinta Kvarnbon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
16.5.2023 - 5.6.2023 Val av vikarie för barnskötaren inom vikariepoolen
Lastenhoitajan sijaisen valinta sijaispooliin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
16.5.2023 - 5.6.2023 Val av vikarie för barnskötare till Kvarnbo daghem
Lastenhoitajan sijaisen valinta Kvarnbon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
16.5.2023 - 5.6.2023 Anställning av assistent för barn med särskilda behov
Avustajan palkkaaminen lapsille, joilla on erityistarpeita
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
16.5.2023 - 5.6.2023 Upphörande av biträdande byggnadsinspektörens prövotid
Apulaisrakennustarkastajan koeajan päättyminen
Patricia Svarvar, Teknisk chef Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
15.5.2023 - 30.5.2023 Apulaisrakennustarkastajan ilmoitus 15.5.2023 Hanna Sandstedt Byggande - Rakentaminen 0
15.5.2023 - 30.5.2023 Biträdande byggnadsinspektörens meddelande 15.5.2023 Hanna Sandstedt Byggande - Rakentaminen 0
15.5.2023 - 5.6.2023 Anställning av tf. biblioteksfunktionär
Vs. kirjastovirkailijan palkkaaminen
Susanne Nyberg, förvaltningschef/hallintojohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
10.5.2023 - 30.5.2023 Anställning av sommarvikarie, biblioteksfunktionär
Kesäsijaisen, kirjastovirkailijan palkkaaminen
Susanne Nyberg, förvaltningschef/hallintojohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
10.5.2023 - 30.5.2023 Anställning av fortbildningskoordinator
Jatkokoulutuskoordinaattorin palkkaaminen
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
10.5.2023 - 30.5.2023 Anställning av barnskötare inom vikariepoolen
Lastenhoitajan palkkaaminen sijaispooliin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
3.5.2023 - 12.6.2023 Förbehållsanmälan utifrån gruvlagen: Plethora Green Energy Finland Oy
Varausilmoitus kaivoslain perusteella: Plethora Green Energy Finland Oy
Tukes Övrigt - Muut 0
27.4.2023 - 31.5.2023 Österbottens landskapsplan 2050
Pohjanmaan maakuntakaava 2050
Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto Övrigt - Muut 0
27.4.2023 - 3.6.2023 Förslag till Keliber Oy:s kontrollprogram för driftskontroll, kontroll av utsläpp och miljöpåverkan för åren 2023-2026
Esitys Keliber Technology Oy:n käyttö-, päästö- ja vaikutustarkkailuohjelmaksi vuosille 2023-2026
NTM-centralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 1
9.1.2023 - 13.11.2023 Kommunfullmäktiges preliminära sammanträdestidtabell 2023
Kunnanvaltuuston alustava kokousaikataulu 2023
Marika Hagnäs, kommunfullmäktiges ordförande - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Övrigt - Muut 0