Kungörelser

Här visas de nyaste kungörelserna, max 50 stycken. Du kan söka i kungörelser på kungörelsetyp eller med söktext. Till Sök i kungörelser.

Du kan öppna kungörelsen genom att klicka på Ärende. Till bilagorna kommer du genom att klicka på st. länken.

Sökresultat - första 28 ärendena (sammanlagt. 28)
Upprättad av
Kungörelsetyp
Delgivningsperiod
Ärende
Hanna Sandstedt, byggnadsinspektör/rakennustarkastaja
7.12.2023 - 22.12.2023
Rakennustarkastajan ilmoitus 7.12.2023
Hanna Sandstedt, byggnadsinspektör/rakennustarkastaja
7.12.2023 - 22.12.2023
Byggnadsinspektörens meddelande 7.12.2023
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
7.12.2023 - 27.12.2023
Val av barnskötare inom vikariepoolen
Lastenhoitajan valinta sijaispooliin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
5.12.2023 - 27.12.2023
Val av assistent till Lilla My daghem
Avustajan valinta Lilla Myn päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
4.12.2023 - 27.12.2023
Anställning av vikarie för barnskötaren inom vikariepoolen i Kronoby området
Lastenhoitajan sijaisen palkkaaminen Kruunupyyn alueen sijaispooliin
Hanna Sandstedt, rakennustarkastaja
1.12.2023 - 18.12.2023
Rakennustarkastajan ilmoitus 1.12.2023
Hanna Sandstedt, byggnadsinspektör
1.12.2023 - 18.12.2023
Byggnadsinspektörens meddelande 1.12.2023
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
1.12.2023 - 21.12.2023
Val av barnskötare inom vikariepoolen
Lastenhoitajan valinta sijaispooliin
Patricia Svarvar, teknisk chef/tekninen johtaja
1.12.2023 - 21.12.2023
Inköp inom tekniska sektorn: lyftdörr
Teknisen sektorin hankinta: nosto-ovi
Patricia Svarvar, teknisk chef/tekninen johtaja
1.12.2023 - 21.12.2023
Inköp inom tekniska sektorn: mörkläggningstyg
Teknisen sektorin hankinta: pimennyskangas
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja
29.11.2023 - 19.12.2023
Förköpsrätt vid fastighetsöverlåtelser
Etuosto-oikeus kiinteistönluovutuksissa

Bilagor: 1 st.
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja
29.11.2023 - 19.12.2023
Förköpsrätt vid fastighetsöverlåtelser
Etuosto-oikeus kiinteistönluovutuksissa

Bilagor: 1 st.
Karin Björkgård, miljövårdssekreterare / ympäristönsuojelusihteeri
25.11.2023 - 2.1.2024
Anmälningsbeslut gällande djurstall på lägenheten 288-410-5-75
Ilmoituspäätös koskien eläinsuojaa tilalla 288-410-5-75

Bilagor: 2 st.
Hanna Sandstedt, rakennustarkastaja
24.11.2023 - 11.12.2023
Rakennustarkastajan ilmoitus 24.11.2023
Hanna Sandstedt, byggnadsinspektör
24.11.2023 - 11.12.2023
Byggnadsinspektörens meddelande 24.11.2023
Regionförvaltningsverket - Aluehallintovirasto
24.11.2023 - 2.1.2024
Beslut enligt miljöskyddslagen: Ab Påras Oy
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös: Ab Påras Oy
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
23.11.2023 - 13.12.2023
Val av vikariatet som barnskötare inom vikariepoolen
Lastenhoitajan sijaisen valinta sijaispooliin
NTM-centralen - ELY-keskus
23.11.2023 - 27.12.2023
Meddelande om kungörelse: Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Boholmsvägen - Kronobyvägen
Ilmoitus kuulutuksesta: Valtatien 8 parantaminen välillä Boholmintie - Kruunupyyntie
Patricia Svarvar, teknisk chef/tekninen johtaja
22.11.2023 - 12.12.2023
Val av anbud för nytt låssystem till kommungården i Kronoby
Tarjouksen hyväksyminen koskien Kruunupyyn kunnantalon lukkojärjestelmän uusimista
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja
21.11.2023 - 11.12.2023
Val av representanter för uppvaktningarna vid hjältegravarna
Edustajien valinta seppeleenlaskuun sankarihaudoilla
Patricia Svarvar, teknisk chef/tekninen johtaja
21.11.2023 - 11.12.2023
Godkännande av offert gällande konditionsgranskning av Slottebo daghem
Tarjouksen hyväksyminen koskien Slottebon päiväkodin kuntotarkastusta
Patricia Svarvar, teknisk chef/tekninen johtaja
21.11.2023 - 11.12.2023
Godkännande av offert gällande konditionsgranskning av taket vid skolcentrum i Kronoby
Tarjouksen hyväksyminen koskien Kruunupyyn koulukeskuksen katon kuntotarkastusta
Tukes
20.11.2023 - 27.12.2023
Ansökan om malmletningstillstånd: Sisu Exploration Oy, Nabba 2
Malminetsintälupahakemus: Sisu Exploration Oy, Nabba 2
Tukes
20.11.2023 - 27.12.2023
Ansökan om malmletningstillstånd: Sisu Exploration Oy, Nabba
Malminetsintälupahakemus: Sisu Exploration Oy, Nabba
Patricia Svarvar, teknisk chef/tekninen johtaja
17.11.2023 - 7.12.2023
Justering av hyror för de utrymmen som Österbottens välfärdsområde hyr
Pohjanmaan hyvinvointialueen vuokraamien tilojen vuokran indeksitarkastus
Vasa förvaltningsdomstol - Vaasan hallinto-oikeus
16.11.2023 - 22.12.2023
Beslut i ett besvärsärende enligt gruvlagen
Päätös kaivoslain mukaisessa valitusasiassa
Vaasan hallinto-oikeus - Vasa förvaltningsdomstol
10.11.2023 - 18.12.2023
Vasa förvaltningsdomstols beslut i ett besvärsärende enligt gruvlagen
Vaasan hallinto-oikeuden päätös kaivoslain mukaisessa valitusasiassa

Bilagor: 1 st.
Vasa förvaltningsdomstol - Vaasan hallinto-oikeus
30.10.2023 - 7.12.2023
Vasa förvaltningsdomstols beslut i anmälningsärendet enligt miljöskyddslagen
Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa ilmoitusasiassa

Sökning i kungörelser