Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
25.3.2020 - 17.4.2020 Kungörelse om tjänstemannabeslut om upptagande av budgetlån 2020
Kuulutus viranhaltijapäätöksestä koskien vuoden 2020 talousarviolainan ottamista
Tf. ekonomi- och personalchefen Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
19.3.2020 - 3.4.2020 Byggnadsinspektörens meddelande 19.03.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
19.3.2020 - 3.4.2020 Rakennustarkastajan ilmoitus 19.03.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
18.3.2020 - 24.4.2020 Kungörelse om ansökan om miljötillstånd för djurstall, mjölk- och köttproduktion, väsentlig ändring av verksamheten, Kronoby Regionförvaltningsverket Miljö - Ympäristö 0
18.3.2020 - 24.4.2020 Kuulutus eläinsuojan ympäristölupahakemuksen vireilleolosta, maidon- ja naudanlihatuotanto, toiminnan olennainen muuttaminen, Kruunupyy Aluehallintovirasto Miljö - Ympäristö 0
17.3.2020 - 1.4.2020 Byggnadsinspektörens meddelande 17.3.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
17.3.2020 - 1.4.2020 Rakennustarkastajan ilmoitus 17.3.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
17.3.2020 - 23.4.2020 Offentlig kungörelse om beslut som gäller miljö- och marktäktstillstånd, KTK Oy, Emet
Julkinen kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksestä
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
13.3.2020 - 16.4.2020 Tillståndssektionens meddelande 13.3.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
13.3.2020 - 16.4.2020 Lupajaoston ilmoitus 13.3.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
6.3.2020 - 24.4.2020 Meddelande om beslut enligt vattenlagen gällande regleringen av sjögruppen i Perho ås mellersta del och fiskvägsanläggningen vid Säksfors, Kronoby, Kaustby, Karleby Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
6.3.2020 - 24.4.2020 Ilmoitus vesilain mukaisesta päätöksestä joka koskee Perhonjoen keskiosan järviryhmän säännöstelyä ja Sääkskosken kalatien rakentamista, Kruunupyy, Kaustinen, Kokkola Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0