Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
26.1.2022 - 10.2.2022 Rakennustarkastajan ilmoitus 26.1.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
26.1.2022 - 10.2.2022 Byggnadsinspektörens meddelande 26.1.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
24.1.2022 - 8.2.2022 Rakennustarkastajan ilmoitus 24.1.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
24.1.2022 - 8.2.2022 Byggnadsinspektörens meddelande 24.1.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
18.1.2022 - 16.2.2022 Offentlig kungörelse gällande anmälan enligt 115 a § miljöskyddslagen, djurstall på lägenheten 288-411-15-64
Julkinen kuulutus ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta, eläinsuoja tilalla 288-411-15-64
Karin Björkgård, Miljövårdssekreterare Miljö - Ympäristö 1
17.1.2022 - 1.2.2022 Rakennustarkastajan ilmoitus 17.1.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
17.1.2022 - 1.2.2022 Byggnadsinspektörens beslut 17.1.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
17.1.2022 - 7.2.2022 Val av sakkunnig utredare
Asiantuntevan selvittäjän valinta
Malin Brännkärr, Kommundirektör Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
14.1.2022 - 14.11.2022 Kommunfullmäktiges preliminära sammanträdestidtabell 2022
Kunnanvaltuuston alustava kokousaikataulu 2022
Marika Hagnäs, Kommunfullmäktiges ordförande - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Övrigt - Muut 0
11.1.2022 - 31.1.2022 Anställning av vikarierande huvudbokförare
Pääkirjanpitäjän sijaisen palkkaaminen
Susanne Nyberg, tf. ekonomi- och personalchef Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
22.12.2021 - 28.1.2022 Beslut i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen
Päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa
Vasa förvaltningsdomstol - Vaasan hallinto-oikeus Övrigt - Muut 0
21.12.2021 - 27.1.2022 Statsrådets beslut om en uppdaterad havsförvaltningsplan för Finland
Valtioneuvoston päätös päivitetystä Suomen merenhoitosuunnitelmasta
NTM-centralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 0
21.12.2021 - 27.1.2022 Statsrådets beslut om förvaltningsplanerna för åren 2022-2027
Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022-2027
NTM-centralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 0
21.12.2021 - 27.1.2022 Beslut om godkännande av planer för hantering av översvämningsrisker för åren 2022-2027
Päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä vuosiksi 2022-2027
NTM-centralen - ELY-keskus Övrigt - Muut 4