Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
5.10.2022 - 20.10.2022 Rakennustarkastajan ilmoitus 5.10.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
5.10.2022 - 20.10.2022 Byggnadsinspektörens meddelande 5.10.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
4.10.2022 - 24.10.2022 Beslut om förköpsrätt vid fastighetsöverlåtelser
Päätös etuosto-oikeudesta kiinteistönluovutuksissa
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 1
29.9.2022 - 7.11.2022 Beslut enligt miljöskyddslagen: Ab Rani Plast Oy
Ympäristösuojelulain mukainen päätös: Ab Rani Plast Oy
Regionförvaltningsverket - Aluehallintovirasto Miljö - Ympäristö 0
28.9.2022 - 13.10.2022 Rakennustarkastajan ilmoitus 28.9.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
28.9.2022 - 13.10.2022 Byggnadsinspektörens meddelande 28.9.2022 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
28.9.2022 - 18.10.2022 Anställning av barnskötare, poolbefattning
Lastenhoitajan palkkaaminen, poolisijaisuus
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
28.9.2022 - 18.10.2022 Val av tf. gruppassistent till Kvarnbo daghem
Vs. ryhmäavustajan valinta Kvarnbon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
23.9.2022 - 31.10.2022 Offentlig kungörelse om tillståndsbeslut enligt 30 § terrängtrafiklagen, Keski-Pohjanmaan Moottorikerho r.f
Julkinen kuulutus maastoliikennelain 30 §:n mukaisesta lupapäätöksestä, Keski-Pohjanmaan Moottorikerho ry
Karin Björkgård, miljövårdssekreterare / ympäristönsuojelusihteeri Miljö - Ympäristö 2
21.9.2022 - 28.10.2022 Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen; Neova Oy
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus; Neova Oy
Regionförvaltningsverket - Aluehallintovirasto Miljö - Ympäristö 0
21.9.2022 - 11.10.2022 Anställning av barnskötare till Solrosens daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Solrosenin päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
20.9.2022 - 10.10.2022 Beslut om rätt att använda Kronoby kommuns kommunvapen
Päätös luvasta käyttää Kruunupyyn kunnan vaakunaa
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
20.9.2022 - 22.11.2022 Laine, havsbaserad vindkraftspark, Bottenviken, program för miljökonsekvensbedömning
Laineen merituulivoimapuistohanke, Perämeri, ympäristövaikutusten arviointiohjelma
NTM-centralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 0
19.9.2022 - 10.10.2022 Införskaffning av inventarier
Kalusteiden hankinta
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
4.3.2022 - 14.10.2022 Uppbåd 2022
Kutsunnat 2022
Österbottens regionalbyrå - Pohjanmaan aluetoimisto Övrigt - Muut 0
14.1.2022 - 14.11.2022 Kommunfullmäktiges preliminära sammanträdestidtabell 2022
Kunnanvaltuuston alustava kokousaikataulu 2022
Marika Hagnäs, Kommunfullmäktiges ordförande - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Övrigt - Muut 0