Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
1.6.2020 - 8.7.2020 Offentlig kungörelse om beslut som gäller miljö- och marktäktstillstånd, H. Huldén & Söner Ab, Emet
Julkinen kuulutus ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksestä, H. Huldén & Söner Oy, Emet
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
29.5.2020 - 15.6.2020 Rakennustarkastajan ilmoitus 29.5.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
29.5.2020 - 15.6.2020 Byggnadsinspektörens meddelande 29.5.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
27.5.2020 - 9.6.2020 Kungörelse gällande ansökan om tillstånd enligt 21 § sjötrafiklagen för anordnande av övningar med vattenskoter på grundvattendamm vid Riska stadsväg i Kronoby
Kuulutus vesiliikennelain 21 §:n mukaisesta lupahakemuksesta joka koskee vesiskootteriharjoit
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
27.5.2020 - 29.6.2020 Lupajaoston ilmoitus 27.5.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
27.5.2020 - 29.6.2020 Tillståndssektionens meddelande 27.5.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
25.5.2020 - 9.6.2020 Rakennustarkastajan ilmoitus 25.5.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
25.5.2020 - 9.6.2020 Byggnadsinspektörens meddelande 25.5.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
18.5.2020 - 2.6.2020 Rakennustarkastajan ilmoitus 18.5.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
18.5.2020 - 2.6.2020 Byggnadsinspektörens meddelande 18.5.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
12.5.2020 - 18.6.2020 Lantmäteriverkets överföringsförslag
Maanmittauslaitoksen siirtoehdotus
Lantmäteriverket - Maanmittauslaitos Övrigt - Muut 3
12.5.2020 - 18.6.2020 Beslut enligt miljöskyddslagen; MTY Granbacka Kenneth
Ympäristösuojelulain mukainen päätös; MTY Granbacka Kenneth
Regionförvaltningsverket - Aluehallintovirasto Miljö - Ympäristö 1
5.5.2020 - 11.6.2020 Offentlig kungörelse om anmälningsbeslut enligt 115 d § miljöskyddslagen
Julkinen kuulutus ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisista ilmoituspäätöksistä
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
29.4.2020 - 1.6.2020 Lupajaoston ilmoitus 29.4.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
29.4.2020 - 1.6.2020 Tillståndssektionens meddelande 29.4.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0