Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
13.1.2020 - 28.1.2020 Byggnadsinspektörens meddelande 13.1.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
13.1.2020 - 28.1.2020 Rakennustarkastan ilmoitus 13.1.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
23.12.2019 - 22.1.2020 Offentliggörande av ansökan gällande marktäkts- och miljötillstånd, KTK Kokkolan Autoilijat Oy, Emet
Maa-ainesten otto- ja ympäristölupaa koskevan hakemuksen julkistaminen, KTK Kokkolan Autoilijat Oy, Emet
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
17.12.2019 - 22.1.2020 Delgivning av tillståndsbeslut enligt 30 § terrängtrafiklagen, Nedervetil Sportbilister -86 r.f.
Maastoliikennelain 30 §:n mukaisen lupapäätöksen tiedoksianto, Nedervetil Sportbilister -86 r.f.
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
12.12.2019 - 31.1.2020 Förslag till Österbottens Landskapsplan 2040
Pohjanmaan maakuntakaavaehdotus 2040
Österbottens förbund - Pohjanmaan liitto Planläggning - Kaavoitus 0