Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
20.10.2020 - 4.11.2020 Rakennustarkastajan ilmoitus 20.10.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
20.10.2020 - 4.11.2020 Byggnadsinspektörens meddelande 20.10.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
20.10.2020 - 19.11.2020 Undantagslov har trätt i kraft
Poikkeuslupa on saanut lain voiman
Kommunstyrelsen Byggande - Rakentaminen 0
9.10.2020 - 9.11.2020 Offentlig kungörelse gällande ansökan om miljö- och marktäktstillstånd, H. Huldén & Söner Ab, Emet
Julkinen kuulutus ympäristö- ja maanainestenottolupahakemuksesta, H. Huldén & Söner Oy, Emet
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 1
6.10.2020 - 12.11.2020 Offentlig kungörelse om anmälningsbeslut enligt 115 d § miljöskyddslagen, djurstall, Terjärv
Julkinen kuulutus ympäristönsuojelulain 115 d §:n mukaisesta ilmoituspäätöksestä, eläinsuoja, Teerijärvi
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 1
5.10.2020 - 11.11.2020 Offentlig kungörelse om marktäktstillståndsbeslut
Julkinen kuulutus maa-aineslupapäätöksestä
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 1
30.9.2020 - 30.10.2020 Anlitning av sysselsättningskoordinatorer
Työllistämiskoordinaattoreiden palkkaaminen
Ulf Stenman, T.f. kommundirektör Tjänsteinnehavarbeslut - Viranhaltijapäätös 0
30.9.2020 - 2.11.2020 Lupajaoston ilmoitus 30.9.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
30.9.2020 - 2.11.2020 Tillståndssektionens meddelande 30.9.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
22.6.2020 - 30.10.2020 Uppbåd för värnpliktiga 2020 Österbottens regionalbyrå Övrigt - Muut 0
22.6.2020 - 30.10.2020 Asevelvollisten kutsunnat 2020 Pohjanmaan aluetoimisto Övrigt - Muut 0