Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
13.2.2020 - 28.2.2020 Byggnadsinspektörens meddelande 13.2.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
13.2.2020 - 28.2.2020 Rakennustarkastajan ilmoitus 13.2.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
12.2.2020 - 27.2.2020 Byggnadsinspektörens meddelande 12.2.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
12.2.2020 - 27.2.2020 Rakennustarkastajan ilmoitus 12.2.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
7.2.2020 - 9.3.2020 Meddelande om marktäktstillståndsbeslut
Tiedonanto maa-aineslupapäätöksestä
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
5.2.2020 - 9.3.2020 Byggnadsinspektörens meddelande 5.2.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
5.2.2020 - 9.3.2020 Rakennustarkastajan ilmoitus 5.2.2020 Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
5.2.2020 - 16.3.2020 Kungörelse av ändringsförslagen till klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden i Kronoby
Kuulutus Kruunupyyn pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutosehdotuksista
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 2
20.1.2020 - 20.3.2020 Samråd om förslaget till övervakningsprogram för Finlands havsförvaltningsplan 2020–2026
Kuuleminen ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi vuosille 2020–2026
Närings-, trafik- och miljöcentralen - ELY-keskus Miljö - Ympäristö 0