Kungörelser

Här visas de nyaste kungörelserna, max 50 stycken. Du kan söka i kungörelser på kungörelsetyp eller med söktext. Till Sök i kungörelser.

Du kan öppna kungörelsen genom att klicka på Ärende. Till bilagorna kommer du genom att klicka på st. länken.

Sökresultat - första 24 ärendena (sammanlagt. 24)
Upprättad av
Kungörelsetyp
Delgivningsperiod
Ärende
Hanna Sandstedt, byggnadsinspektör/rakennustarkastaja
12.4.2024 - 29.4.2024
Rakennustarkastajan ilmoitus 12.4.2024
Hanna Sandstedt, byggnadsinspektör/rakennustarkastaja
12.4.2024 - 29.4.2024
Byggnadsinspektörens meddelande 12.4.2024
Regionförvaltningsverket - Aluehallintovirasto
10.4.2024 - 17.5.2024
Tillståndsansökan enligt miljöskyddslagen: Kemvit Oy
Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus: Kemvit Oy
Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus
4.4.2024 - 24.4.2024
Planändring av strandgeneralplaner har trätt i kraft
Rantayleiskaavan muutokset ovat astuneet voimaan
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
3.4.2024 - 23.4.2024
Anställning av barnskötare
Lastenhoitajan palkkaaminen
Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus
29.3.2024 - 29.4.2024
Delgeneralplan för vindkraft vid Kvarnbacken, Småbönders
Kvarnbackenin tuulivoimaosayleiskaava, Småbönders

Bilagor: 8 st.
Hanna Sandstedt, byggnadsinspektör/rakennustarkastaja
28.3.2024 - 16.4.2024
Rakennustarkastajan ilmoitus 28.3.2024
Hanna Sandstedt, byggnadsinspektör/rakennustarkastaja
28.3.2024 - 16.4.2024
Byggnadsinspektörens meddelande 28.3.2024
Malin Brännkärr, kommundirektör / kunnanjohtaja
27.3.2024 - 16.4.2024
Beslut om förköpsrätt vid fastighetsöverlåtelser
Päätös etuosto-oikeudesta kiinteistönluovutuksissa

Bilagor: 1 st.
Karin Björkgård, miljövårdssekreterare / ympäristönsuojelusihteeri
26.3.2024 - 2.5.2024
Offentlig kungörelse om anmälningsbeslut gällande djurstall på lägenheten Langtåge 288-406-12-156
Julkinen kuulutus eläinsuojaa koskevasta ilmoituspäätöksestä tilalla Langtåge 288-406-12-156

Bilagor: 1 st.
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
25.3.2024 - 15.4.2024
Anställning av barnskötare till Småbo daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Småbon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
25.3.2024 - 15.4.2024
Anställning av barnskötare till Lilla My daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Lilla Myn päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
25.3.2024 - 15.4.2024
Anställning av assistent till Kvarnbo daghem
Avustajan palkkaaminen Kvarnbon päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
25.3.2024 - 15.4.2024
Anställning av barnskötare till Lilla My daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Lilla Myn päiväkotiin
Carina Ahlström, chef för småbarnsped. & förskola / varhaiskasvatusjohtaja
25.3.2024 - 15.4.2024
Anställning av barnskötare till Lilla My daghem
Lastenhoitajan palkkaaminen Lilla Myn päiväkotiin
Patricia Svarvar, teknisk chef/tekninen johtaja
25.3.2024 - 15.4.2024
Inköp inom tekniska sektorn: borrning av bergvärme
Teknisen sektorin hankinta: kalliolämmön poraus
NTM-centralen - ELY-keskus
15.3.2024 - 17.6.2024
Meddelande om kungörelse: översvämningsrisk
Ilmoitus kuulutuksesta: tulvariski
TUKES
14.3.2024 - 22.4.2024
Ansökan om malmletningstillstånd: Keliber Technology Oy: Peikkometsä
Malminetsintälupaa koskeva hakemus: Keliber Technology Oy: Peikkometsä
TUKES
14.3.2024 - 22.4.2024
Ansökan om malmletningstillstånd: Keliber Technology Oy: Vehkalampi
Malminetsintälupaa koskeva hakemus: Keliber Technology Oy: Vehkalampi
TUKES
14.3.2024 - 22.4.2024
Ansökan om malmletningstillstånd: Keliber Technology Oy: Valkiavesi
Malminetsintälupaa koskeva hakemus: Keliber Technology Oy: Valkiavesi
TUKES
14.3.2024 - 22.4.2024
Ansökan om malmletningstillstånd: Keliber Technology Oy: Länkkyjärvi
Malminetsintälupaa koskeva hakemus: Keliber Technology Oy: Länkkyjärvi
NTM-centralen - ELY-keskus
13.3.2024 - 3.5.2024
Kvarnbackens vindkraftsprojekt
Kvarnbackenin tuulivoimahanke
Kommunfullmäktiges ordförande - Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
5.2.2024 - 11.11.2024
Kommunfullmäktiges preliminära sammanträdesdagar 2024
Kunnanvaltuuston alustava kokousaikataulu 2024
NTM-centralen - ELY-keskus
15.12.2023 - 17.6.2024
Meddelande om kungörelse: Samråd om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen
Ilmoitus kuulutuksesta: Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

Sökning i kungörelser