Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
1.7.2021 - 9.8.2021 Offentlig kungörelse om anmälningsbeslut gällande djurstall på lägenhet Kvistas 288-405-69-2
Julkinen kuulutus ilmoituspäätöksestä joka koskee eläinsuojaa tilalla Kvistas 288-405-69-2
Karin Björkgård, Miljövårdssekreterare Miljö - Ympäristö 1
15.3.2021 - 4.11.2021 Uppbåd 2021
Kutsunnat 2021
Österbottens regionalbyrå - Pohjanmaan aluetoimisto Övrigt - Muut 0
3.2.2021 - 15.11.2021 Kommunfullmäktiges preliminära sammanträdestidtabell 2021
Kunnanvaltuuston alustava kokousaikataulu 2021
Bengt-Johan Skullbacka Kallelse - Kutsu 0